SEO คืออะไร

SEO (เอสอีโอ) หรือ search engine opimization คือการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับ search engine ต่าง ๆ เพื่อทำให้อันดับของเว็บหรือหน้าเว็บนั้น ๆ มีอันดับที่ดีขึ้น ทำให้คนเข้าเว็บมากขึ้นตามไปด้วย

ดังนั้นในการทำ SEO ผู้เชี่ยวชาญในการทำ SEO จะทำเข้าใจหลักการทำงานของ search engine ว่าทำงานอย่างไร และทำการปรับแต่งเว็บไซต์ให้เป็นมิตรที่สุด กับ search engine ต่าง ๆ นั่นการปรับแต่งโครงสร้างเว็บหรือที่เรียกว่า onpage seo ให้เหมาะสม

ส่วนวิธีการทำ SEO อีกอย่างนั้นคือ การทำ offpage SEO ซึ่งคือการทำ SEO โดยไม่เกี่ยวข้องกับเว็บเป้าหมายเลย ซึ่งคือการหา backlink จากเว็บภายนอกไม่ว่าจะเป็นการ submit เว็บ ไดเรกทอรี่ หรือ social bookmark รวมทั้งการได้ link จากเว็บประเภทอื่น ๆ

Comments

comments

Published by

admin

admin ผู้ชอบขีด ๆ เขียน ๆ บทความ เวลาว่าง ๆ