Blog@Wordthai อันดับสาม คำว่า SEO

ทีมงาน Thaika.com นั้นมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำ SEO มาหลายปี เรามีคนที่มีความรู้ในเรื่องของ SEO เป็นอย่างดี และสามารถทำอันดับใน SEO ได้จริง โดยใช้วิธีที่ไม่ขัดต่อหลักการหรือข้อห้ามต่าง ๆ ของ Search Engine ทั้งหลาย

หนึ่งในเว็บที่เป็นผลงานของความสามารถของเรา คือเว็บ http://blog.wordthai.com ซึ่งเป็นหน้าเว็บหนึ่งของทีมงาน Thaika.com

ซึ่งทีมงานของเราสามารถดันอันดับ keyword คำว่า SEO ที่มีการแข่งขันกันสูงมากในระหว่างบริษัทรับทำ SEO ทั้งหลาย รวมไปถึง freelance SEO specialist ที่เก่ง ๆ จำนวนมาก ที่แข่งขันกันทำอันดับในคำนี้ แต่ทีมงาน Thaika.com ของเราก็สามารถทำเว็บของเราให้ติดอันดับ Top Three ในคำ ๆ นี้ได้

แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเราว่า สามารถทำได้จริง หากคุณสนใจในการทำ SEO แต่ไม่มั่นใจในผู้รับทำทั่วไป เราแนะนำให้คุณดูที่ผลงานของผู้รับทำแต่ละคน ว่าที่ผ่านมามีผลงานอะไรบ้าง อย่าดูที่ราคาเพียงอย่างเดียว แม้ว่าราคาจะเป็นตัวแปรหนึ่งที่สำคัญ แต่การจ้างคนทำ SEO ในราคาถูกแล้วไม่ได้ผลนั้นกลับจะให้ผลตรงกันข้าม หรือถ้าทำ SEO ให้เว็บของคุณด้วยวิธีการที่ผิด จนทำให้เว็บคุณโดน search engine แบนนั้นจะสร้างความเสียหายให้คุณมากกว่าทำให้เกิดผลดี

Comments

comments

Published by

admin

admin ผู้ชอบขีด ๆ เขียน ๆ บทความ เวลาว่าง ๆ