Blog@Wordthai อันดับสาม คำว่า SEO

ทีมงาน Thaika.com นั้นมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำ SEO มาหลายปี เรามีคนที่มีความรู้ในเรื่องของ SEO เป็นอย่างดี และสามารถทำอันดับใน SEO ได้จริง โดยใช้วิธีที่ไม่ขัดต่อหลักการหรือข้อห้ามต่าง ๆ ของ Search Engine ทั้งหลาย

หนึ่งในเว็บที่เป็นผลงานของความสามารถของเรา คือเว็บ http://blog.wordthai.com ซึ่งเป็นหน้าเว็บหนึ่งของทีมงาน Thaika.com

ซึ่งทีมงานของเราสามารถดันอันดับ keyword คำว่า SEO ที่มีการแข่งขันกันสูงมากในระหว่างบริษัทรับทำ SEO ทั้งหลาย รวมไปถึง freelance SEO specialist ที่เก่ง ๆ จำนวนมาก ที่แข่งขันกันทำอันดับในคำนี้ แต่ทีมงาน Thaika.com ของเราก็สามารถทำเว็บของเราให้ติดอันดับ Top Three ในคำ ๆ นี้ได้

แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเราว่า สามารถทำได้จริง หากคุณสนใจในการทำ SEO แต่ไม่มั่นใจในผู้รับทำทั่วไป เราแนะนำให้คุณดูที่ผลงานของผู้รับทำแต่ละคน ว่าที่ผ่านมามีผลงานอะไรบ้าง อย่าดูที่ราคาเพียงอย่างเดียว แม้ว่าราคาจะเป็นตัวแปรหนึ่งที่สำคัญ แต่การจ้างคนทำ SEO ในราคาถูกแล้วไม่ได้ผลนั้นกลับจะให้ผลตรงกันข้าม หรือถ้าทำ SEO ให้เว็บของคุณด้วยวิธีการที่ผิด จนทำให้เว็บคุณโดน search engine แบนนั้นจะสร้างความเสียหายให้คุณมากกว่าทำให้เกิดผลดี

ความรู้ SEO พื้นฐาน Onpage Factor

*** ความรู้เรื่อง SEO พื้นฐานเกี่ยวกับ Onpage Factor สิ่งที่เว็บของคุณควรมี และควรเน้นเพื่อช่วยให้อันดับของเว็บคุณดีขึ้นใน search engine ต่าง ๆ
(1.) Title Tag – ควรมี Keyword ที่เราต้องการ
(2.) Headings TagHeading Tag – พวก Meta Keyword, Meta Description
(3.) Body Tag – H1-H6 , B, I, Storng และการใช้ Keyword Density ที่เหมาะสม ไม่มากไปน้อยไป, การจัดเรียงเนื้อหาของ html source code
(4.) Text Link – Anchor Text อันนี้สำคัญมาก เพราะมีผลต่อดันดับการค้นหาเหมือนกัน
(5.) Image ALT Tags – เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้าน SEO ด้วยต้องใส่ ALT Text
(6.) อื่นๆ

Title สำคัญมาก ๆ เป็นเหมือนป้ายบอกทางว่าเว็บคุณเกี่ยวกับอะไร เป็นสิ่งแรกที่คนจะเห็นเว็บคุณใน search engine และถ้าเขียนดี ๆ ยังช่วยให้เว็บคุณดูเด่นสะดุดตา และเลือกคลิ๊กเข้ามาหา
Heading tag ปัจจุบันลดความสำคัญลงไปมาก แต่ google ก็ยังใช้อยู่เป็นคำที่ใช้แสดงผลในการหาในบางที และ SE ตัวอื่นก็ยังใช้อยู่
body tag การเน้นคำบางคำที่ต้องการโดยใช้ h1-h6 การเน้นตัวอักษร ความหนาแน่นของ keyword ที่ใช้
text link ใช้ในเนื้อหา แล้วยิง link ไปยังหน้าที่ต้องการ โดยคำที่ต้องการ (anchor text)
Image Alt tag ปัจจุบันมีคนนิยมค้นหาโดยใช้รูปจำนวนมาก การใส่ alt tag ให้รูปนั้นอาจช่วยดึง traffic ได้ดีระดับหนึ่ง รูปบางรูปอาจมีคนเข้ามาค้นหาเยอะเป็นพิเศษถ้าโดนใจ